Lidt om mig

Jeg har arbejdet med ESDH i over 20 år. Først som bruger, siden som superbruger, supporter, ESDH-ansvarlig, projektleder og senest som konsulent, hvor jeg har været med til at gennemføre implementering af ESDH-systemer i mange organisationer.

Fordi jeg har været på stort set alle sider af ESDH, kender jeg systemerne hele vejen rundt både brugergrænseflade og teknikken bag, men jeg forstår også konteksten, som ESDH skal bruges i og har let ved at sætte mig i brugernes sted og forstå deres behov.

Ydermere har jeg i en tidligere ansættelse været informationssikkerhedskoordinator. Det betyder, at jeg har ret godt indblik i GDPR og sikkerheden omkring bl.a. ESDH-systemer.

Udover selve ESDH-systemerne har jeg også godt kendskab til de systemer, de skal bruges i samspil med fx skabeloncentre og fællesoffentlige løsninger.

Jeg er lidt af en hybrid, fordi jeg både har ret god teknisk forståelse uden dog at være decideret tekniker og samtidig har forståelse for organisationen og brugerne. Jeg er velformuleret i både skrift og tale og er god til at formidle på en måde, så brugerne forstår det.

Af uddannelse og baggrund er jeg meget kommunal. Jeg har de første 23 år af mit arbejdsliv været kommunalt ansat med undtagelse af en kort afstikker til Skat. I de fem år jeg har arbejdet som konsulent har jeg primært beskæftiget mig med kommuner, men også ministerier, halvoffentlige institutioner og en fagforening. De relevante oplysninger kan ses i mit CV nedenfor.

CV – Beskæftigelse

2018-2023

ESDH-konsulent i Palsberg Consulting

Implementering, undervisning og driftstøtte til mange forskellige kunder både kommuner, ministerier, halvoffentlige institutioner og en fagforening. Arbejdede med mange forskellige ESDH-systemer så som SBSYS, Acadre, Public 360, GetOrganized og F2.

2007-2018

Ansat i IKT og Digitalisering i Frederikssund Kommune

Startede som supporter og blev sidenhen ESDH-ansvarlig, projektleder og informationssikkerhedskoordinator. Stod for implementering og drift af SBSYS og sad i nogle år med i udvalget Drift og Udvikling i Brugerklubben SBSYS.

2005-2006

Pantefoged i Skat

Jeg fungerede også som superbruger.

1999-2005

Pantefoged i Frederiksværk Kommune

Jeg var under ansættelsen både bruger og superbruger af ESDH.

1997-1999

Pantefoged i Fredensborg-Humlebæk Kommune

1995-1997

Kontorelev i Fredensborg-Humlebæk Kommune

CV – Uddannelse

2015-2018

Diplom i Offentlig Forvaltning og Administration (DOFA)

2013

Den fleksible projektlederuddannelse på Teknologisk Institut

2008

Herskin IT-instruktørudannelse

1997-1999

Kommunomuddannelse med speciale i inkasso

1995-1997

Allround kontoruddannelse med speciale i offentlig forvaltning

1991-1994

Højere Handelseksamen (HHX)

Scroll to Top